Survival's not negotiable

Da var jeg vel hjemme igjen, stiv og støl etter å ha ligget på gymsalgulv en hel helg, og hes i stemmen etter slagord-ropene. Denne dagen går for det meste med til å forberede morgendagens budsjettdebatt, så dette blir nok siste post fra meg på denne bloggen. Hvis noen er interessert i å lese mer vil jeg anbefale dere å følge Snorre Valens blogg. Han er med i forhandlingsdelegasjonen fra Norge og reiste ned til København i går.

Overskriften på innlegget mitt “Survival’s not negotiable” er u-landenes slagord, og med min klønete oversettelse blir det noe slik som “Overlevelse kan ikke forhandles om”. Vesten og i-landene har i årevis hatt en enorm velstandsøkning som også har gitt store utslipp. Det er Vesten som i hovedsak har sluppet ut mest CO2 og dermed har hovedansvar for den globale oppvarmingen. Det vil ikke dermed si at det er vi som betaler prisen nå som endringene er i gang. Flere øystater i Stillehavet står nå i fare for å senkes i havet, og nesten hele Bangladesh vil ligge under vann når havet begynner å stige. I motsetning til de rikeste landene har ikke disse verken ressurser eller muligheter for å bygge diker eller andre ting som gjør landene deres levbare.

Deres krav er at de rike landene må kutte mer enn de fattigste, og at 2 graders-målet senkes til 1,5 grader. (Som tidligere nevnt, er det ikke lenger ansett som mulig å stoppe klimaendringene siden de allerede er i gang, men å begrense dem. Forskjellen på 2 og 1,5 grader betyr forskjellen på overlevelse eller ikke for flere land.)

Klimasaken blir ofte fremstilt i media med folk som denger hverandre i hodet med teknologiske løsninger og skatte- og avgiftspolitikk, men egentlig handler dette om internasjonal solidaritet, og om egen overlevelse.

Takk for at jeg fikk blogge litt her på BA.no. Dersom noen ønsker å lese mer om hva jeg mener her og der er det mulig å lese bloggen min. Hvis det er noe jeg vil dere skal huske fra Køben så er det ikke brostein og aggressivt politi, men at over hundre tusen mennesker fredelig markerte solidaritet med hverandre, og ønsket om en bedre og mer rettferdig verden.

Vist 386 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Aftenposten melder om stopp i klimaforhandlingene. U-landene står på i sin sak og kanskje med å reagere slik vil vesten møte dem med respekt og faktisk skjønne at det er oss selv vi må ta tak i?

Enig!

Annonse